Outsourcing IT, mimo iż jest to termin dość często używany w świecie biznesu, nie zawsze jest dokładnie rozumiany. W efekcie pojawiają się dwie skrajne reakcje – albo nadmierne entuzjazmowanie się tym modelem pracy, albo też całkowita niechęć wynikająca z braku wystarczającej wiedzy na jego temat. Jako że outsourcing IT staje się coraz bardziej popularny szczególnie w erze cyfryzacji i przenoszenia procesów biznesowych do sieci, warto przyjrzeć się bliżej temu fenomenowi. W końcu każde przedsiębiorstwo chce działać jak najbardziej efektywnie kosztowo bez utraty jakości usług. Czy outsourcing IT może być jednym ze skutecznych narzędzi osiągnięcia tego celu? Kontynuuj czytanie i poznaj odpowiedź na to pytanie.

Outsourcing IT – co to jest? 

Outsourcing IT to praktyka polegająca na powierzeniu przez firmę zadań związanych z obszarem technologii informacyjnych (IT) zewnętrznemu dostawcy usług. W ramach outsourcingu IT, przedsiębiorstwo decyduje się na przekazanie pewnych funkcji IT, procesów lub projektów firmie zewnętrznej, zwanej dostawcą usług IT.

Outsourcing IT – główne cele

Główne cele outsourcingu IT to zazwyczaj:

  1. Oszczędność kosztów: przedsiębiorstwa często decydują się na outsourcing IT, aby zmniejszyć koszty związane z zatrudnianiem wewnętrznych zespołów, zakupem sprzętu i oprogramowania czy utrzymaniem infrastruktury. 
  2. Skoncentrowanie się na kluczowych działaniach: outsourcing pozwala firmom skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach biznesowych, pozostawiając obszar IT w rękach specjalistów zewnętrznej firmy. 
  3. Dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności: Firmy outsourcingowe często posiadają specjalistów z różnych dziedzin IT, co pozwala przedsiębiorstwom korzystać z szerokiej gamy umiejętności i doświadczeń. 
  4. Elasyczność i skalowalność: Outsourcing umożliwia przedsiębiorstwom elastyczne dostosowanie swoich zasobów IT do bieżących potrzeb. Można łatwo zwiększyć lub zmniejszyć zakres usług w zależności od wymagań.

Outsourcing IT – usługi

Przykładowe usługi, które mogą być przedmiotem outsourcingu IT, to:

  1. Wsparcie techniczne: obsługa i wsparcie użytkowników końcowych, rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem i sprzętem. 
  2. Zarządzanie systemami IT: utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą IT, serwerami, sieciami czy bazami danych. 
  3. Rozwój oprogramowania: tworzenie i rozwijanie dedykowanego oprogramowania, aplikacji mobilnych czy platform internetowych. 
  4. Bezpieczeństwo informatyczne: ochrona przedsiębiorstwa przed zagrożeniami cybernetycznymi, monitorowanie bezpieczeństwa, audyty oraz reagowanie na incydenty. 
  5. Usługi chmurowe: zarządzanie i utrzymanie infrastruktury chmurowej, przechowywanie danych w chmurze, świadczenie usług SaaS (Software as a Service).

Warto podkreślić, że outsourcing IT może być globalny, co oznacza korzystanie z usług firm spoza kraju, bądź lokalny, w przypadku współpracy z dostawcami usług IT działającymi w tym samym regionie co przedsiębiorstwo. Wybór modelu outsourcingu zależy od indywidualnych potrzeb i strategii firmy.